Başlıksız Belge

2011 Dünya Kongresi
“Sağlıklı ve Güvenli bir Gelecek için Küresel Güvenlik Kültürünü Oluşturalım” parolasının yanı sıra kongre için aşağıdaki 4 (dört) ana tema belirlenmiştir.

 • İş sağlığı ve güvenliğine kapsamlı, planlı ve önleyici yaklaşımlar,
 • İş sağlığı ve güvenliğine sistem yaklaşımı,
 • İş sağlığı ve güvenliğinde sosyal diyalog, ortaklıklar ve yenilikler,
 • Küresel ekonomi ve değişen iş dünyasında ortaya çıkan yeni güçlükler.

 

Kongre ana temalarına bağlı olarak konuları belirlenmiş olan 31 sempozyumda Avustralya, Japonya, Güney Kore, Finlandiya, Avusturya, Almanya, İspanya, İngiltere, İtalya ve İsviçre gibi gelişmiş ülkelerden iş sağlığı ve güvenliği alanında çalışan;

 • Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO),
 • Uluslararası Sosyal Güvenlik Kuruluşları Birliği (ISSA),
 • Dünya Sağlık Örgütü (WHO),
 • Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı (EUOSHA),
 • Arap Çalışma Örgütü (ALO),
 • Uluslararası İş Müfettişleri Derneği (IALI),
 • Uluslararası İşverenler Örgütü (IOE),
 • Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC),
 • Uluslararası Ergonomi Derneği (IEA),
 • Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kurumu (IOSH),
 • Japonya İş ve Çevre Sağlığı Üniversitesi,
 • Kore İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı (KOSHA),
 • İtalyan Çevre ve İş Sağlığı Hijyenistleri Kurumu (AIDII),
 • İslam Ülkeleri İstatistik-Ekonomi-Sosyal Araştırmalar ve Eğitim Merkezi (SESRIC)

gibi uluslararası kurum ve kuruluşların yanında ülkemizden;

 • Sağlık Bakanlığı,
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü,
 • Sağlık Bakanlığı Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi,
 • Türkiye İşverenler Sendikası (TİSK),
 • Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ),
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Merkez Müdürlüğü (İSGÜM),
 • Türk Tabipler Birliği (TTB),
 • Hacettepe Üniversitesi,
 • Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER),
 • İş Müfettişleri Derneği,
 • Türk Toksikoloji Derneği,

organizatör kuruluşlar olarak yer almışlardır. Sempozyum başlıkları şu şekildedir:

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Politikaları ve Uygulamalarında Cinsiyet Boyutu
 • Tarımda İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Nanoteknoloji: Faydalar ve Riskler
 • Önlemenin Geri Dönüşü: Uluslararası Bir Çalışma
 • “Okuldan İşe” Modelinin Farklı Ülkelerde Uygulanması
 • İnşaat Sanayinin Üç Yaşam Döngüsü
 • KOBİ’lerde İSG’yi İyileştirmek
 • İşyerlerinde Temel İSG Hizmetlerinde Birincil Önleme
 • Temel Sağlık Hizmetlerine Temel İş Sağlığı Hizmetlerini Entegre Etmede Zorluklar
 • Ortaya Çıkan Riskler ve Meslek Hastalıkları Türk Tabipleri Birliği (TTB)
 • İSG Yönetim Sistemlerinde Sosyal Ortakların Rolü (KOBİ’ler bağlamında)
 • 2020 Vizyonu-Madencilikte Küresel Önleme için Tek Dünya Yaklaşımı
 • Taşeronluk, Dış Hizmet Kullanımı ve Bunların İSG’ye Etkisi Halk Sağlığı Uzmanları Derneği
 • İSG Laboratuvarlarının Geliştirilmesi
 • Kimyasallara Maruz Kalma ve Mesleki Hastalıklar
 • İş Sağlığı Hizmetleri ve Halk Sağlığı Sistemleri
 • Kamu Faaliyetlerinde Ergonomi ve İSG Stratejileri
 • Sendikalar İşi Daha Güvenilir Kılar, İşçi Sendikalarının Sağlıksız İşyerleri ile Başa Çıkma Stratejileri
 • İşte İSG’nin Devreye Girmesi: Sürücülerden Sürdürülebilir İşletmelere
 • İSG’de İş Teftişinin Rolü
 • Petrol Sektöründe İSG
 • Sıfır Hedef: Sağlık ve Güvenliğe Kökten Stratejik Bir Yaklaşım
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Seul Deklarasyonu’nun Uygulanması
 • İSG İzleme ve Değerlendirmeleri: Nitel ve Nicel Göstergeler
 • KOBİ’lerde Önleme
 • Uyumlaştırma Adımları: Geçmiş ve Genel Bakış
 • İSG Eğitiminde Uluslararası Ortaklıklar
 • Sağlık ve Güvenliğin Gelişmesinde Başarılı, Katılımcı Uygulamalar
 • Riski Dizayn Etmek: Tasarımda Riskleri ve Fırsatları Belirlemek
 • Asbest Kaynaklı Hastalıkları Ortadan Kaldırmak İçin Görüşler
 • Avusturya’da Kaza Önleme Modelinin Dört Ayağı

Sempozyumlar dışında aşağıdaki başlıklarda teknik oturumlar da gerçekleştirilmiştir.

 • Farklı Yaklaşımlara Dair Sunumlar ve Önlemenin Ekonomik Faydalarıyla İlgili Sonuçlar
 • Geleceğe Bakış-Ekonomik Faydalar Kavramı Nasıl Daha Bütüncül Bir Yaklaşıma Doğru Genişletilebilir?
 • Etkin Bir İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulaması için Ulusal Sistemler Yaklaşımı
 • İnşaat, Madencilik, Metal, Tarım ve Hizmet Sektörlerinden Tecrübeler
 • KOBİ’lerde İSG Hizmetleri ve Yönetim Sistemleri
 • İSG’de Sosyal Diyalog, Ortaklıklar ve İnovasyon
 • Risklerin Yönetiminde Önlemenin Rolü ve Demografik Değişim Fırsatları

 

 

Kongrede sunulan bildirilerin ve bilimsel içeriklerin yanı sıra katılımcıların ülkemizde farklı sektörlerde iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını yerinde görmelerini sağlamak üzere tesislerini katılımcılara açan aşağıdaki kuruluşlara kongre sonrasında teknik turlar düzenlenmiştir.

 • En iyi Örnekleri ile Türk Cam Endüstrisi: Şişecam Trakya Oto Cam Fabrikası,
 • Tekstil Endüstrisinde İş Sağlığı ve Güvenliği: Cross Tekstil,
 • Uçaklarda Bakım ve Emniyet: Türk Teknik A.Ş.
 • Büyük Ölçekli İşletmelerde İş Sağlığı ve Güvenliği: RMK Marine Tersanesi,
 • İletişim Elektroniği: Netaş,
 • Kozmetik ve Hijyenik Ürünler Üretiminde İş Sağlığı ve Güvenliği: EVYAP,
 • Kıtaları Birleştirmek: Marmaray Projesi.

Kongrenin teknik ve bilimsel programının yanında talep eden katılımcılar için medeniyetler beşiği ve Avrupa Kültür Başkenti İstanbul’un tarihi ve turistik farklı yerlerine sosyal programlar düzenlenmiştir. Bunun yanı sıra davetli konuşmacılar ve katılımcılara Boğazın eşsiz güzelliğini göstermek için Boğaz turu tertip edilmiş ve kongre katılımcıları için tarihi Dolmabahçe Sarayı bahçesinde Gala Gecesi gerçekleştirilmiştir.
Sonuç olarak; 56 yıl sonra ülkemizde İLK KEZ gerçekleştirilen Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresinin 19’uncusu, sayısız uluslararası organizasyona ev sahipliği yapan İstanbul’da yabancıların “Altın Boynuz” diye tabir ettikleri Haliç’te bulunan Kongre ve Kültür merkezinde, uluslararası ve ulusal sorunların ve çözüm önerilerinin, iyi uygulamaların paylaşılmasına, işbirliklerinin kurulmasına ve geliştirilmesine imkân sağlamasının yanında; ülkemizde son yıllarda büyük bir ivme kazanan İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürünün yaygınlaştırılmasına önemli katkılar sağlamıştır.

ˆ