Başlıksız Belge

26. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HAFTASI
Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği kavramının geliştirilmesi, yapılan çalışmaların kamuoyuna aktarılması, toplumun bilinçlenmesinin sağlanması ve aynı zamanda toplumsal duyarlılığın artırılması amacıyla, Bakanlığımızca her yıl yapılmakta olan "İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası"nın 26’ncısı 04-06 Mayıs 2012 tarihleri arasında Şanlıurfa Hilton Otel'de gerçekleştirilmiştir.
"26. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası" 04 Mayıs 2012 günü saat 10.00’da açılış töreni ile başlamış olup hafta etkinlikleri aşağıda belirtilen konu başlıklarının tartışıldığı panellerle devam etmiştir.

  • Tarımda İş Kazaları ve İş Güvenliğinin Önemi
  • Tarım Sektöründe Sağlık Riskleri ve Meslek Hastalıklarından Koruma
  • Tarımda Kişisel Koruyucu Donanımlar ve Önemi

Açılış töreni, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sosyal taraflar ve sivil soplum kuruluşlarından olmak üzere yaklaşık 1100 katılımcı ile iki salonda gerçekleştirilmiştir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Kasım Özer hafta açılış konuşmasında; iş sağlığı ve güvenliği konusunun günümüz çalışma hayatının yükselen değeri olduğunu, iş sağlığı ve güvenliği konusunda her zaman yeni şeyler yapılması gerektiğini ve ülkemizin ve dünyanın çok önemli bir iş kolu olan tarım sektörünü ele alarak bu hafta faaliyetimizde bir ilke imza atmanın mutluluğunu yaşadığını söylemiştir. Ayrıca dünyada tarımın ilk yapıldığı yer olarak bilinen Harran'ın seçilmesinin de bu noktada ayrı bir anlam ifade ettiğine dikkat çekmiştir.

ILO Türkiye Temsilcisi Ümit Deniz EFENDİOĞLU ise Uluslararası Çalışma Konferanslarında birçok kez ilgili komitelerce dile getirilmiş olan müstakil ve ILO standartlarında bir iş sağlığı ve güvenliği yasasının yürürlüğe konulmasına ILO olarak büyük önem verdiklerini ve tüm çabalarını yürekten desteklediklerini ifade etmiştir. Tasarının özellikle tüm çalışanları kapsaması ve mevcut yasanın dışında kalan ve iş kazalarının %56’sının görüldüğü ellinin altında çalışanı olan iş yerlerinde de uygulanmasının ön görülmesini çok sevindirici bir gelişme olarak değerlendirdiklerini söylemiştir. Burada başta yeni kanunun kapsayıcılığı sebebiyle oluşacak iş sağlığı ve güvenliği uzmanı açığı olmak üzere gereken tüm konularda ILO olarak teknik destek sağlamaya hazır olduklarını ifade etmiştir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Halil ETYEMEZ de etkinliğimize katılmış olup tarım sektöründe iş sağlığı ve güvenliğinin önemine dikkat çekmiştir. Sayın ETYEMEZ konuşmalarında Bakanlığımızın sosyal taraflarla birlikte hazırlamış olduğu müstakil İSG Kanun tasarısının halen TBMM’nin alt komisyonlarında görüşülmekte olduğu, önümüzdeki günlerde yasalaşmasını beklediğimiz bu tasarı ile işyeri türüne, sektörüne ve çalışan sayısına bakılmaksızın bütün çalışanların kapsam altına alınmış olacağını belirterek, halen %3,2’si kapsam altında olan tarım çalışanlarının tümünün kapsam altına alınacağını ve iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerine ulaşılabileceklerini belirtmişlerdir.

Ayrıca Sayın Etyemez; "Çalışanlarımızın örgütlenme ve toplu pazarlık haklarını düzenleyen Sendikalar Kanunu ile Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunlarını Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve AB normlarını dikkate alarak yeniden düzenliyoruz" demiştir.

Ayrıca, Genel Müdürlüğümüzce düzenlenen ilk öğretim 4-8. kademe öğrencileri arasında "Tarımda İş sağlığı güvenliği" konulu Şanlıurfa il ve ilçelerimizi kapsayan, resim ve slogan yarışması tertip edilmiş olup dereceye giren öğrencilerimize hediyeleri takdim edilmiştir.

Slogan yarışmasında dereceye giren sloganlar:

  • HASAT DEMEK AŞ DEMEK, İŞ GÜVENLİĞİ DEMEK HAYAT DEMEK
  • GÜVENLİ OLMAYAN İLAÇ KULLANMA TARIMDA, İNSAN SAĞLIĞINI TEHİKEYE ATMA.
  • BİLİNÇSİZ TARIM, HERŞEY YARIM

Mansiyon ödülü sloganı:

  • GÜNEŞ TEPEDEN VURUR, BEYİN ANİDEN DURUR.

06 Mayıs 2012 tarihinde ise:

  • Lara Gıda,
  • Limak Çimento ve
  • GAP Atatürk Barajına

teknik turlar düzenlenerek "26. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası" sona ermiştir.

ˆ