Başlıksız Belge

27. İSG Haftası
Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği kavramının geliştirilmesi, yapılan çalışmaların kamuoyuna aktarılması, toplumun bilinçlenmesinin sağlanması ve aynı zamanda toplumsal duyarlılığın artırılması amacıyla, Bakanlığımızca her yıl yapılmakta olan "İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası"nın 27’ncisi 07-08 Mayıs 2013 tarihleri arasında İzmir Swiss Otel’de gerçekleştirilmiştir.
"27. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası" 07 Mayıs günü başlamış olup hafta etkinlikleri aşağıda belirtilen konu başlıklarının tartışıldığı panel, oturum ve toplantılarla devam etmiştir.

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Öncesi ve Sonrası
 • Meslek Hastalıklarının Önlenmesi
 • İş Kazaları ve Korunma Yolları

Maden Oturumu

 • Dünya Çapında Yaşanan Kazalar
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Pnömokonyoz Faaliyetleri
 • Alman Güvenlik Ve Sağlık Akademisi - Çalışma Hayatının Korunması İçin Pratik ve Mükemmel Çözümler
 • Madenlerde Solunum Güvenliği Hususunda Yenilikler
 • Madenlerde İskelede Çalışma
 • Patlamadan Korunma - Güncel Gereksinimler Ve Teknik Çözümler
 • Yer Altı Madenlerinde Metan Drenajı
 • Makinelerin Güvenlik Yenilikleri
 • Kaldırma Platformlarında Çökmelere Karşı Korunma Önlemleri
 • Kömür Madenlerindeki Sağlık Ve Güvenlik Başarısı
 • Madenlerde Solunum Güvenliği
 • Kişisel Koruyucu Donanımlardaki Yenilikler
 • Türkiye Taş Kömürü Kurumu Ve ISSA Madenciliğin Ortak Geliştirdiği Uluslar Arası Projenin Güncel Sonuçları Ve Güvenliği Artırmak İçin Denetimlerin Önemi

Bilgilendirme Toplantıları

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Uzmanları ve Uzman Yardımcıları tarfından
 • Endüstriyel Havalandırma
 • Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
 • Hazır Giyim Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği
 • İSG - Katip
 • Endüstriyel Lazer Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği

İSG haftası Kamu Kurum ve Kuruluşları, Üniversiteler, sosyal taraflar ve Sivil Toplum Kuruluşları'ndan olmak üzere yaklaşık 1600 katılımcı ile dört salonda gerçekleştirilmiştir.
27. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası Programı
07-08 Mayıs 2013
İZMİR
07 Mayıs 2013, Salı
09:00 – 10:00             Kayıt
10:00 – 12:00             Açılış

 •  Kasım ÖZER (İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü)
 •  Ramazan AĞAR (TÜRK-İŞ Genel Eğitim Sekreteri)

 

 •  Hacı Bayram TOMBUL (ENERJİ BİR-SEN Genel Başkanı, MEMUR-SEN)
 •  Tuğrul KUTADGOBİLİG (TİSK Başkanı)

 

 •  Ümit Deniz EFENDİOĞLU (ILO TÜRKİYE Ofisi Direktörü)

(Katılımları halinde)

 •  Faruk ÇELİK (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı)

 

12:00 – 14:00             Öğle Yemeği
14:00 – 15:00             İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Öncesi ve Sonrası
Oturum Başkanı:    Sıddık TOPALOĞLU (SGK Rehberlik ve Teftiş Başkanı)

 •  Osman YILDIZ (HAK-İŞ Genel Sekreteri)
 •  Önder KAHVECİ (KAMU-SEN, TÜRK SAĞLIK-SEN Başkanı)

 

 •  Ulaş YILDIZ (TİSK Müşavir Avukatı)
 •  Prof. Dr. Cem KILIÇ (Gazeteci-Yazar, Akşam Gazetesi)

 

 •  İsmail GERİM (İSGGM Gen. Müd. Yrd.)

15:00 – 15:30           Kahve Molası
16:00 – 17:00           Soru – Cevap
08 Mayıs 2013, Çarşamba
09:30 – 12:15           Meslek Hastalıklarının Önlenmesi
Oturum Başkanı:  Prof. Dr. Alparslan ERGÖR 
(Dokuz Eylül Üniversitesi İş Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü)

 •  Prof. Dr. Thomas BEHRENS (Uzman, ALMANYA)
 •  Geoffrey HORNBY  (Uzman, İNGİLTERE)
 •  Dr. Ebru AYDIN (Sağlık Bakanlığı, TÜRKİYE)
 •  Prof. Dr. Arif Hikmet ÇIMRIN

(Dokuz Eylül Üniversitesi, İş Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi)

 •  Dr. Eyüp KUŞDOĞAN (Şube Müdürü, Sosyal Güvenlik Kurumu)

11:00 – 11:15           Kahve Molası
12:15 – 13:00Soru – Cevap
13:00 – 14:00           Öğle Arası
14:00 – 16:40           İş Kazaları ve Korunma Yolları
Oturum Başkanı:   Emin Onan KURU  
(Baş İş Müfettişi, İş Teftiş Kurulu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)

 •  Walter EICHENDORF (ALMANYA)
 •  David KNOWLES  (Uzman, İNGİLTERE)
 • Erol AYDIN  (İş Güvenliği Sorumlusu, TOFAŞ, TÜRKİYE)
 • Ahmet ALGAN (İş Müfettişi – UKB, ALMANYA )
 • Halil YILMAZ ( YARGITAY 21. Hukuk Dairesi Üyesi)
 • Prof. Dr. Tunç DEMİRBİLEK

 (Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı)
15:20 – 15:40           Kahve Molası
16:40 – 17:30           Soru-Cevap
Maden Oturumu 8 Mayıs 2013, Çarşamba
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı - ISSA Madencilik - BG BAU - DGUV FB PSA
09:30 – 09:50           Dünya Çapında Yaşanan Kazalar
Karl-Heinz NOETEL (BG-BAU,  ALMANYA)
09:50 – 10:15          Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Pnömokonyoz Faaliyetleri
Dr. Bülent GEDİKLİ (Hekim İSGÜM, TÜRKİYE)
10:15 – 10:40           Alman Güvenlik Ve Sağlık Akademisi - Çalışma Hayatının Korunması İçin Pratik ve Mükemmel Çözümler
Matthias STENZEL (BG RCI, ALMANYA)
10:40 – 11:00           Madenlerde Solunum Güvenliği Hususunda Yenilikler
Wilhelm WEIHOFEN (BG RCI, ALMANYA)
11:00 – 11:15           Dinlenme Arası
11:15 – 11:35           Madenlerde İskelede Çalışma
Can Ali GÜVEN (DOKA, AVUSTURYA)
11:35 – 11:55           Patlamadan Korunma - Güncel Gereksinimler Ve Teknik Çözümler.
Heinz-Willi LEUCHTER (Woelke GmbH, ALMANYA)
11:55 – 12:15           Yer Altı Madenlerinde Metan Drenajı
                                 Mert DURŞEN (İSG Uzm. Yrd.- İSGÜM)
12:15 – 12:35           Makinelerin Güvenlik Yenilikleri
                                 Joachim THIELEKE (HILTI, TÜRKIYE)
12:35 – 13:00           Kaldırma Platformlarında Çökmelere Karşı Korunma Önlemleri
Wolfgang SCHAPER (BG BAU, ALMANYA)
13:00 – 14:00            Öğle Arası
14:00 – 14:20            Kömür Madenlerindeki Sağlık Ve Güvenlik Başarısı
Andreas WOTSCHEL (RAG Solutions, ALMANYA)
14:20 – 14:40             Madenlerde Solunum Güvenliği
Tevfik E. KOR  (SCOTT, TÜRKİYE)
14:40 – 15:20             Dinlenme Arası
Sergi Gezisi
15:20 – 15:40             Kahve molası
15:40– 16:10              Kişisel Koruyucu Donanımlardaki Yenilikler
   Karl-Heinz NOETEL (BG-BAU,  ALMANYA)
16:10 –16:40              Türkiye Taş Kömürü Kurumu Ve ISSA Madenciliğin Ortak Geliştirdiği Uluslar Arası Projenin Güncel Sonuçları Ve Güvenliği Artırmak İçin Denetimlerin Önemi
Matthias STENZEL (BG RCI, ALMANYA)
16:40 – 17:30             Genel Değerlendirme
Bilgilendirme Toplantısı 8 Mayıs 2013, Çarşamba

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

09:15 – 10:00             Endüstriyel Havalandırma
Yağmur ERTEKİN,  İSG Uzman Yrd.

10:15 – 11:00             Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Şengül ÇOŞAR, İSG Uzmanı

11:15 – 12:15             Hazır Giyim Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği
Selçuk YAŞAR,  İSG Uzman Yrd.

14:00 – 15:15             İSG - Katip
Ferdi KARAKAYA,  İSG Uzman Yrd. 

15:30 –16:15              Endüstriyel Lazer Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği
Tolga PEKİNER,  İSG Uzman Yrd.
 

Sponsor Firma Eğitimleri 8 Mayıs 2013, Çarşamba

DRAGER

 

10:00 – 11:00             Göz Koruyucular
Gerhard DIETL (ALMANYA)

11:15 –12:00              El Koruyucular
Christian SCHMEISSER  (ALMANYA)

14:00 – 15:00             Maden Sektöründe İş Güvenliği, İşçi Sağlığı Uygulamaları
Kent ARMSTRONG  (KANADA)

11:15 –12:00              Kapalı Alan Uygulamalarında Alınacak Önlemler
M.Alper KARABÖRK  (ALMANYA)

 
3M

 

10:00 – 11:00             Risk Değerlendirmesi ve Ölçüm Cihazları (Uygulamalı)
Dr. Dalım DÜNDAR

11:15 –12:00              Haberleşmeli İşitme Koruyucular (Uygulamalı)
Dr. Dalım DÜNDAR

ˆ