Başlıksız Belge

VII. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı
Yedinci Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı 4-7 Mayıs 2014 tarihlerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı adına İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde 45 farklı ülkeden gelen alanlarında öncü bilim insanları, akademisyenler, uzmanlar, bürokratlar, sektörde faaliyet gösteren iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
2001 yılından beri düzenlenen konferansın bu yılki teması “İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi” olarak belirlenmiş ve bu kapsamda iş sağlığı ve güvenliği teknik, sosyal ve ekonomik boyutlarıyla incelenmiştir.
Konferans yerli ve yabancı olmak üzere 104 basın mensubu ile 85 basın kuruluşu tarafından izlenmiş olup  3 gün boyunca 4152 kişi takip etmiştir. Konferans kapsamında, Konferans Bilim Kurulu tarafından 347 bildiri değerlendirilmiş ve bunlardan 147’si sözel ve 86’sı poster bildiri sunumu olarak gerçekleştirilmiştir. Eş zamanlı olarak düzenlenen 38 oturumdaki 165 sunumda iş sağlığı ve güvenliği alanında öne çıkan başlıklarda çarpıcı değerlendirmeler yapılmıştır.
Konferans kapsamında açılan fuar alanında 19 ülkeden 89 firmanın iştirakiyle sektördeki teknolojik gelişmelere bağlı olarak sürekli yenilenen mühendislik çözümleri, kişisel koruyucu donanımlar ve iş sağlığı ve güvenliği alanında verilen hizmetler tanıtılmıştır. Fuar organizasyonuna 3000’in üzerinde katılım gerçekleşmiştir.
Konferans Eğitim Kursları:
4 Mayıs 2015 tarihinde 6 farklı konu başlığında gerçekleştirilen eğitim kurslarına 190 kişi katılım sağlamıştır. 19. Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Kongre’sinde düzenlenmiş ve başarı sağlamış eğitim kurslarına bu tür organizasyonlarda yer verilmeye devam edilmesinin Konferans katılımcıları tarafından da desteklendiği görülmüştür.
4 Mayıs 2015 tarihinde aşağıda belirtilen konu başlıklarında eğitim kursları düzenlenmiştir.

 • Risk Değerlendirmesi ve Uygulaması
 • Laboratuvar Akreditasyonu Temel Eğitimi
 • Temel İş Sağlığı Epidemiyolojisi
 • İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesinde İşyeri Hemşireliğinin Önemi -Rolü
 • Hasta Bina Sendromu
 • Ofis Ergonomisi

Özel Toplantılar:
Konferans ayrıca ICOH, WHO CC/SEENWH, ENETOSH ve OIC-OSHNET gibi uluslararası kurum ve kuruluşların toplantılarına ev sahipliği yapmıştır.
Ayrıca 6 Mayıs’ta G-20 ülkelerini temsilen 16 katılımcı ile gerçekleşen “Güvenli İşyerleri Oluşturulması” alt grubu toplantısında G-20 Çalışma ve İstihdam bakanları ile G-20 Liderler Zirvesi bildirgelerine esas olmak üzere hazırlanacak taslak beyanda yer alacak hususlar ile daha güvenli ve sağlıklı işyerleri oluşturmak için hazırlanacak olan yol haritası konusunda görüş alışverişinde bulunulmuştur.
Teknik Turlar:
Konferansın son gününde iş sağlığı ve güvenliği alanında iyi uygulama örneklerini görmek amacıyla 10 farklı işletmeye teknik turlar planlanmıştır. Kapanış oturumunun ardından düzenlenen bu ziyaretlere 280 kişi kayıt yaptırmıştır.

Teknik Tur kapsamında ziyaret edilen işletmeler aşağıdaki gibidir:

 • Arçelik A.Ş. Elektronik İşletmesi
 • Can Tekstil Entegre Tesisleri ve Tarım Ürünleri San. Tic. A.Ş.
 • Eczacıbaşı Baxter Hastane Ür. San. Ve Tic. A.Ş.
 • ICA İçtaş-Astaldi Ortak Girişimi 3. Köprü İnşaatı
 • Makel Elektrik Malzemeleri San. Ve Tic. A.Ş.
 • Mercedes Benz Türk A.Ş.
 • Mondelez International Türkiye - Kent Gıda Maddeleri Sanayi ve Tic. AŞ.
 • RMK Marine Gemi Yapım San. Ve Den. Taş. İşl. A.Ş.
 • THY Teknik A.Ş.
 • Temizlik ve Kişisel Bakım Ürünleri Unilever San. ve Tic. Türk A.Ş.

2014 yılı konu başlıkları;

ULUSAL İSG POLİTİKALARI VE STRATEJİLERİ İSG YÖNETİM SİSTEMLERİ
ULUSLARARASI İSG POLİTİKALARI VE STRATEJİLERİ İŞ HUKUKU
İSG KURUMSAL YAPISI İŞ TEFTİŞ YAKLAŞIMI
İŞ KAZALARI SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ İÇİNDE İSG
MESLEK HASTALIKLARI İSG'DE SOSYAL DİYALOG,
SAĞLIK GÖZETİMİ 6331 SAYILI İSG KANUNU VE UYGULANMASI
ÇALIŞAN ORTAMI GÖZETİMİ SAĞLIK POLİTİKALARI VE İSG
GÜVENLİK KÜLTÜRÜ İSG PROFESYONELLERİ
RİSK DEĞERLENDİRMESİ İSG HİZMETLERİ
ÖNLEME VE KORUMA FAALİYETLERİ İSG EĞİTİMİ
FİZİKSEL RİSK FAKTÖRLERİ KAYIT DIŞI ÇALIŞANLARIN KORUNMASI
KİMYASAL RİSK FAKTÖRLERİ SOSYAL KORUMA
BİYOLOJİK RİSK FAKTÖRLERİ İSG ALANINDA YAPTIRIMLAR
ERGONOMİK RİSK FAKTÖRLERİ İSG VE REHABİLİTASYON
PSİKOSOSYAL RİSK FAKTÖRLERİ İŞ KAZALARININ İSTATİSTİKSEL YORUMU
GENÇ ÇALIŞANLAR VE İSG EPİDEMİYOLOJİ VE İSG
YAŞLI ÇALIŞANLAR VE İSG TAŞERONLAŞMA
KADIN ÇALIŞANLAR VE İSG YENİ MESLEKLERDE İSG
ÖZÜRLÜ ÇALIŞANLAR VE İSG İSG ALANINDA ORTAYA ÇIKAN YENİ RİSKLER
GÖÇMEN ÇALIŞANLAR VE İSG İSG VE İNOVASYON
KOBİLERDE İSG NANO PARÇACIKLARLA ÇALIŞMA
İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İSG HAVALANDIRMA VE AYDINLATMA
METAL SEKTÖRÜNDE İSG ERGONOMİ
MADEN SEKTÖRÜNDE İSG TEKSTİL VE DERİ SEKTÖRÜNDE İSG
ASBESTTEN KORUNMA GIDA SEKTÖRÜNDE İSG İSG'NİN EKONOMİK BOYUTU
TOZDAN KORUNMA ULAŞIM SEKTÖRÜNDE İSG
SOSYAL SORUMLULUK TARIM SEKTÖRÜNDE İSG
ENDÜSTRİYEL TOKSİKOLOJİ HİZMET SEKTÖRÜNDE İSG

 

ˆ