Başlıksız Belge

8. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı
8. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı 8-11 Mayıs 2016 tarihlerinde İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir.
Konferansın ana başlığı “Sürdürülebilir İş Sağliği ve Güvenliği”dir.

Özel Toplantılar

 • G2O Ülkeleri İSG Ağı Toplantısı
 • İslam İşbirliği Teşkilatı Toplantısı (SESRIC)

Eğitim kursları 7-8 Mayıs 2016 tarihlerinde düzenlenmiştir. 9 adet kurs başlığı belirlenmiştir.

 • Seveso III Direktifi Yükümlülükler ve Kantitatif Risk Değerlendirmesi
 • İş Sağlığı ve Güvenliğinde Bilimsel Araştırma Teknikleri
 • İşyerinde Sağlığın Geliştirilmesi
 • Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama Eğitimi
 • İnşaat ve Elektrik İşlerinde Mesleğe Özgü Gerekli Temel Güvenlik Esasları
 • Kişisel Koruyucu Donanımların Kullanılması
 • Asbest Ölçüm ve Analizi Yetkilendirmesinde Dikkat Edilecek Hususlar
 • İş Hijyeni Temel Eğitimi
 • Uçucu Organik Bileşikler Ölçüm ve Analizi Yetkilendirmesinde Dikkat Edilecek Hususlar

Teknik Turlar

  1. RMK
  2. Arçelik
  3. THY
  4. Mercedes Benz
  5. Unilever
  6. Makel
  7. Eczacıbaşı Baxter
  8. Can tekstil
  9. 3. Köprü İnşaatı

 

2016 yılı konu başlıkları;

 1. SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ                                       
 2. HEDEF SIFIR                                                                                            
 3. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİNİN ALINMAMASI NEDENİYLE İŞVERENİN HUKUKİ, İDARİ VE CEZAİ SORUMLULUĞU                                                                                             
 4. İŞ GÜVENLİĞİ PROFESYONELLERİNİN, ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİNİN, ASIL İŞVERENLERİN, İŞÇİLERİN VE KAMU İŞVERENLERİNİN İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI HALİNDE SORUMLULUKLARI
 5. İSG VE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ                       
 6. GÖÇMEN ÇALIŞANLAR VE İSG                                                                     
 7. KKD SEÇİMİ VE KULLANIMI                                                                         
 8. ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE İSG                                                                              
 9. İÇ VE DIŞ TEFTİŞ MEKANİZMALARININ İSG'YE ETKİSİ                        
 10. MESLEKİ EĞİTİM VE İSG                                                                                             
 11. DAHİLİ VE HARİCİ İSG HİZMET SUNUCULARI                                        
 12. İŞ HİJYENİNİN İSG’DE ROLÜ                                                                         
 13. MADEN SEKTÖRÜNDE İSG                                                                             
 14. İŞ EKİPMANLARININ PERİYODİK KONTROLÜ                                        
 15. PLANLAMA VE TASARIM AŞAMASINDA İSG                                           
 16. MESLEK HASTALIKLARINDA PROAKTİF YAKLAŞIMLAR                               
 17. İSG YÖNETİM SİSTEMLERİ                                                                             
 18. İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İSG                                                                             
 19. İŞLETMELERİN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUĞU- TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ                                                         
 20. TARIM SEKTÖRÜNDE İSG                                                                               
 21. İŞ KAZALARI VE KÖK NEDEN ANALİZİ                                                     
 22. RİSK YÖNETİMİ VE ÇALIŞANLARIN AKTİF KATILIMI                          
 23. ÇALIŞAN TEMSİLCİLERİNİN ROLÜNÜN ETKİNLEŞTİRİLMESİ            
 24. İSG ALANINDA BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ
 25. İŞ KAZALARI İLE İLETİŞİM VE KOORDİNASYON ARASINDAKİ İLİŞKİ       
 26. İSG'NİN EĞİTİM SİSTEMİNE ENTEGRASYONU                                         
 27. DAVRANIŞ ESASLI İSG YÖNETİMİ                                                               
 28. MERKEZİ VE YEREL YÖNETİMLERDE İSG UYGULAMALARI              
 29. KENTSEL DÖNÜŞÜM VE İSG                                                                          
 30. İSG AÇISINDAN ACİL DURUMLARA HAZIR BULUNMA                        
 31. ERGONOMİ VE İSG                                                                                            
 32. İSG KONUSUNDA TEŞVİK YÖNTEMLERİ VE GELİŞTİRİLMESİ            
 33. İSG KÜLTÜRÜNÜN TOPLUMDA GELİŞTİRİLMESİ VE YAYGINLAŞTIRILMASI      
 34. KİMYASALLARIN KULLANIMINDA İSG                                                    
 35. ULUSAL VE ULUSLARARASI KURULUŞLARIN ROLÜ                           
 36. MESLEK HASTALIKLARININ ÖNLENMESİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR YAKLAŞIMLAR                                                                                         

 

ˆ