31. İSG HAFTASI


31. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası 4-7 Mayıs 2017 tarihleri arasında Gaziantep’te Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde “İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarı” ile birlikte aralarında alanlarında öncü akademisyenlerin, uzmanların, ulusal kuruluşlar, meslek odaları ve sivil toplum örgütlerinden temsilcilerin de bulunduğu yaklaşık 3861 kişini katılımı ile gerçekleştirilmiştir.Alanlarında öncü akademisyenler, uzmanlar, üniversiteler, meslek odaları ve benzeri sivil toplum örgütlerinden temsilcilerin katılımıyla zenginleşen ekonomik ve sosyal boyutları açısından ülkemiz ve dünya gündeminde önemli bir yere sahip olan "İş Sağlığı ve Güvenliği" konusu başlıkları aşağıda yer alan 11 ayrı oturumda tartışılmıştır.

 • İnşaat Sektöründe Hedef Sıfır
 • İSG Kanunu Uygulamaları
 • Kişisel Koruyucu Donanımlarda Yeni Uygulamalar
 • İş Sağlığı Güvenliği ve Hukuk
 • İSG Kültüründe Kamu Sendikalarının Rolü
 • Kamu’da İş Sağlığı ve Güvenliği
 • İSG Kültüründe İşçi ve İşveren Sendikalarının Rolü
 • Meslek Hastalıklarının Teşhis, Tanı ve Süreçleri
 • İSG ve Eğitim
 • İSG’de İyi Uygulama Örnekleri
 • İSG Kültürü Oluşturmada Hizmet Sunucularının Rolü
ˆ