9. İSG KONGRESİ

32. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası ve 9. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi 6-9 Mayıs 2018 tarihleri arasında İstanbul’da Haliç Kongre Merkezi'nde “İş Sağlığı ve Güvenliğinde Koordinasyon ve İş Birliği” sloganı ile Türkçe ve İngilizce resmi dillerinde, aralarında alanlarında öncü akademisyenlerin, ulusal ve uluslar arası kuruluşların temsilcilerinin, İSG profesyonellerinin, meslek odaları ve sivil toplum örgütlerinden temsilcilerin de bulunduğu 5927 kişinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.Ekonomik ve sosyal boyutları açısından ülkemiz ve dünya gündeminde önemli bir yere sahip olan “İş Sağlığı ve Güvenliği” konusu ulusal ve uluslar arası konuşmacıları ile aşağıda yer alan 33 ayrı oturumda tartışılmıştır.

Acil Durum Yönetimi ve İSG   İş Ekipmanlarının Bakımı Onarımı ve Periyodik Kontrolleri
Bilimsel ve Teknolojik Gelişmeler   İş Hijyeni
Ergonomi ve İSG   İş Sağlığı ve Meslek Hastalıkları
Eğitim ve İSG     İşyerinde İSG Örgütlenmesi
Davranış Bilimleri ve İSG      Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İSG
İnşaat Sektörü ve İSG      Kimyasalların Kullanımında İSG
İSG Yönetim Sistemleri   Kişisel Koruyucu Donanımlar
İSG’de Teşvik Mekanizmaları   Maden Sektörü ve İSG-1
İSG Hizmetlerinde STK'ların Rolü   Maden Sektörü ve İSG-2
İSG ve HUKUK   Metal Sektörü ve İSG
İSG Kültürü   Planlama ve Proje Tasarımında İSG
İSG Bölgesel İşbirlikleri ve Networkler   Proses Güvenliği ve Yönetim Sistemleri
İSG’ de İyi Uygulamalar    Risk Yönetimi
İş Kazaları   Sektörel İSG Uygulamaları
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri   Tarım Sektörü ve İSG    
İş Sağlığı ve Güvenliğinde Koordinasyon ve İşbirliği   Teftiş ve Denetim Uygulamaları
Yüksekte Çalışma  


Kongre katılımcılarının yerinde İSG uygulamalarını görmeleri amacıyla aşağıda listelenmiş 10 farklı işyerine teknik tur düzenlenmiştir.

» İstanbul 3. Havalimanı

» Betek Boya Kimya ve Sanayi A.Ş.

» Bıçakçılar Tıbbi Cihazlar A.Ş.

» BSH Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.

» Honda Türkiye A.Ş.

» İstanbul Halk Ekmek Un ve Unlu Maddeler Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

» Sanovel İlaç San. ve Tic. A.Ş.

» Sedef Gemi İnşaatı A.Ş.

» Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.

» Turkcell

ˆ