Genel Müdürlüğümüzce gerçekleştirilmiş olan 33. İSG Haftası kapsamında oturum konuşmacıları tarafından paylaşım izni verilen sunumlar aşağıda yer almaktadır.


OTURUM BAŞLIĞI : Hukuk ve İSG
İş Kazalarında ve Meslek Hastalıklarında Hukuki Sorumluluk
İş Kazasından Kaynaklanan Tazminat Davalarında Hukuki Sorumluluğun Dayanağı, Hukuki Niteliği ve Koşulları
İndir

OTURUM BAŞLIĞI :
Tarım Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği 1
Doç. Dr.Yeşim Benal ÖZTEKİN Tarım Makineleri Kaynaklı İSG Sorunlarının Önlenmesine Yönelik İyi Uygulama Örneği: IMPLEMENT Projesi İndir
Mustafa ÖZEN Tarım Sektörü Projeksiyonu ve Teşvik Mekanizmalarıİndir
Selim ARUN Bilinçli Çiftçi Projesi ve İSG ARGE Faaliyetleriİndir

OTURUM BAŞLIĞI :
Turizm Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği 1
Nasuh BOZTEPE Turizm Sektörü ve İSG İndir
Kaptan Özgür SERT Limanlarda İş Sağlığı ve Güvenliğiİndir
Atillah ELEŞKİRTLİ Turizm Sektöründe Yangın Güvenliğiİndir
Doç. Dr. Mehtap TÜRKAY Turizm Sektöründe İş Sağlığı Riskleriİndir

OTURUM BAŞLIĞI :
Mermer Ocakçılığında İSG
Prof.Dr. Ahmet Mahmut KILIÇ Mermer Sektöründe Karşılaşılan İSG Riskleri İndir
Mehmet Eren SÖKMEN Mermer Sektörü İSG Profiliİndir
Abdullah TİPİCİ Mermer Madenciliğinde İSG İyi Uygulamaları-1İndir
Tuğba Işıl BEKÇİBAŞI, Nevruz GÜRCEĞİZ Mermer Madenciliğinde İSG İyi Uygulamaları-2İndir

OTURUM BAŞLIĞI :
Teknolojik Dönüşümde İSG
Gökben ERİŞMİŞ Endüstri 4.0 Uygulaması ile İş Güvenliği Kültür Gelişimi İndir
Bülent GÖK Tasarımda İSG ve Endüstri 4.0İndir
Ozan KÜÇÜK Saha Deneyimlerinin Dijitalleştirilmesi ile Risk Yönetimiİndir

OTURUM BAŞLIĞI :
Turizm Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği 2
Naci Ataseven Turizm Sektöründe İSG Alanında İyi Uygulamalarİndir
Necati ÇELİK Sektöre Özel İş Kazaları ve Kaza Kök - Neden Analiziİndir
Erkan Serdar Serter Turizm sektöründe Psikososyal Risk Etmenleriİndir
Mert ÇAMLICA Turizm Sektöründe İş Hijyeni Uygulamalarıİndir

OTURUM BAŞLIĞI :
İnşaat Sektöründe İSG
Dr. Özge AKBOĞA Kazı ve Kanal İşlerinde İSG İndir
Ahmet Esat KORKUT Yüksekte Çalışma ve Mevzuatsal Yeniliklerİndir
Haldun ÜLKENLİ Yüksekte Çalışmalarda İyi Uygulama Örnekleriİndir

OTURUM BAŞLIĞI :
Tarım Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği 2
Prof. Dr. Ferdi TANIR Mevsimlik Tarım Çalışanları: Sorunlar ve Çözüm Önerileriİndir
Mehmet Mesut YILMAZ Sera Çalışanlarına Yönelik İyi Uygulama Örnekleriİndir

OTURUM BAŞLIĞI :
Eğitim ve İSG
Özkan AVCI Okullarda İSG Uygulamaları İndir
Raziye Ertuğrul UYAR İleri İSG Eğitimlerinde Yeni Yaklaşımlar İndir
Necmi TÜRER İSG’de Uygulamalı Eğitim Modelleriİndirˆ